Công khai CSDL nhà trường

Tuyển sinh Đại học hệ Chính qui năm 2016

29-05-2017

Trường đại học Y Hà Nội công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển - TSĐH Hệ Chính qui năm 2016 của Trường như sau:

Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng - Tải file

Điểm trúng tuyển ĐỢT 1 - Tải file

Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐỢT 1 - Tải file

Điểm trúng tuyển BỔ SUNG ĐỢT 1 - Tải file

Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển BỔ SUNG ĐỢT 1 - Tải file

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác: