Công khai CSDL nhà trường

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

29-05-2017

Trường đại học Y Hà Nội công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển - TSĐH năm 2015 của Trường như sau:

Quyết đinh và Danh sách trúng tuyển diện tuyển thẳng - Tải file

Điểm trúng tuyển - Tải file

Quyết định và Danh sách trúng tuyển - Tải file

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác: