Tin tức -Truyền thông

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

01-06-2017

Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; đổi bằng lái trước khi hết hạn sử dụng; tăng phí khám chữa bệnh... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6.

Kính mới quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: