Học viên - Sinh viên

Quyết định Công nhận tốt nghiệp Hệ Bác sĩ Khóa 2007-2013

04-07-2013

Quyết định và danh sách tốt nghiệp theo ngành, xin mời tải file dưới đây:

Bác sĩ Đa khoa

Bác sĩ Răng hàm mặt

Bác sĩ Y học Cổ truyền

Bác sĩ Y học Dự phòng

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: