Công khai CSDL nhà trường

Quyết định Công nhận tốt nghiệp Bác sỹ (2008 - 2014) và Cử nhân (2010 - 2014)

07-06-2017

Trường Đại học Y Hà Nội công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp Bác sỹ (2008 - 2014) và Cử nhân (2010 - 2014) của Trường như sau:

Quyết định công nhận tốt nghiệp Bác sỹ - Tải file

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cử nhân hệ chính quy - Tải file

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cử nhân hệ Liên thông VLVH - Tải file

Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác: