Tin tức -Truyền thông

Tin về hoạt động Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Y Hà Nội.

08-06-2017

Ngày 10/6/2017 tại Trường Đại học Y Hà Nội sẽ diễn ra phiên Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Y Hà Nội.

Ngày 10/6/2017 tại Trường Đại học Y Hà Nội sẽ diễn ra phiên Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Y Hà Nội.

Ngay sau đó, hoạt động của Đoàn ĐGN sẽ được tiến hành từ 10/6 đến hết ngày 15/6/2017. Đây là một hoạt động có ý nghĩa to lớn và hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Trân trọng thông báo tới công chức, viên chức, người lao động và sinh viên – học viên; mọi thông tin chúng tôi sẽ cập nhật trong các bài viết tiếp theo. 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: