Lịch thi

Lịch thi lại lâm sàng khối Y5

05-07-2017

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học thông báo lịch thi lại lâm sàng khối Y5 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: