Học viên - Sinh viên

Thông báo Về việc thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2017-2018 của Sinh viên y khoa

01-08-2017

Nội dung thông báo xin mời tải file tại đây.

Thời gian thu học phí:

- Học kỳ I: 15/08 - 15/09/2017

- Học kỳ II: 15/02 - 15/03/2018

Hình thức thu học phí: Thu qua ngân hàng sinh viên đã được làm thẻ.

Đề nghị các em sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

Phòng CTSV

Các tin khác: