Lịch thi

Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 - Bác sỹ Y khoa và Cử nhân Y khoa năm 2017

08-08-2017

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 - Bác sỹ Y khoa và Cử nhân Y khoa năm 2017 như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: