Thông báo

Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cử nhân khóa 2013-2017 và hệ Bác sỹ khóa 2011- 2017

17-08-2017

Trường đại học Y Hà Nội công bố quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cử nhân khóa 2013-2017 và hệ Bác sỹ khóa 2011- 2017

Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cử nhân khóa 2013-2017 - Tải file

Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Bác sỹ  khóa 2011-2017 - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: