Lịch học

Thời khóa biểu của khối Y5 - năm học 2017-2018

22-08-2017

Phòng QLĐTĐH xin gửi đến các BM và các em sinh viên Thời khoá biểu khối Y5 năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: