Tin tức -Truyền thông

Thông báo làm thủ tục sinh viên được xét nội trú ký túc xá năm học 2017-2018

23-08-2017

Căn cứ theo Danh sách Sinh viên Y1 được xét nội trú KTX năm học 2017 – 2018 đã được niêm yết. Ban quản lý KTX – ĐSSV thông báo cho Sinh viên đến đăng ký nhập học:

Căn cứ theo Danh sách Sinh viên Y1 được xét nội trú KTX năm học 2017 – 2018 đã được niêm yết. Ban quản lý KTX – ĐSSV thông báo cho Sinh viên đến đăng ký nhập học:

1. Sinh viên có tên trong Danh sách được niêm yết đến:

-  BÀN SỐ 1: Làm thủ tục nội trú  tại Ký túc xá 15 tầng.

(KTX 15 tầng: Đơn giá: 330.000 đồng/tháng/Sinh viên, số lượng 10 người/phòng)

-  BÀN SỐ 2: Làm thủ tục nội trú tại Ký túc xá E1.

(KTX E1: Đơn giá: 250.000 đồng/tháng/Sinh viên, số lượng 8 người/ phòng)

   -->>>Làm thủ tục: Đơn xin nội trú KTX, Hợp đồng nội trú KTX.

-  BÀN SỐ 3:  Làm thủ tục tạm trú dài hạn.

2.  Xuất trình: giấy báo nhập học, giấy chứng minh nhân dân.

3.  Điền thông tin, dán 01 ảnh (ảnh 3x4 ghi rõ họ tên mặt sau) vào Đơn xin nội trú KTX.

4.  Nộp tiền nội trú KTX tại phòng Tài chính Kế toán (nhà A1).

-  KTX 15 tầng:          330.000 đồng/tháng x 5 tháng = 1.650.000 đồng/ học kỳ/ Sinh viên.

-  KTX E1:                 250.000 đồng/tháng x 5 tháng = 1.250.000 đồng/ học kỳ/ Sinh viên.

5.  Xuất trình biên lai nộp tiền nội trú KTX, nộp lại Đơn xin nội trú KTX, 01 bản sao giấy báo nhập học, 01 bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), .

6.  Điền thông tin vào Hợp đồng nội trú KTX dán 01 ảnh (ảnh 3x4 ghi rõ họ tên mặt sau) vào Danh sách phòng ở nội trú KTX.

7.  Xuất trình Hợp đồng nội trú KTX và làm thủ tục Đăng ký tạm trú dài hạn tại BÀN SỐ 3:  nộp 01 bản sao giấy báo nhập học, 01 bản sao bản chứng minh nhân dân.

8. Nhận phòng ở nội trú KTX theo Hợp đồng đã ký theo chỉ dẫn.

Ngoài ra các Sinh viên không có tên trong Danh sách được xét nội trú KTX năm học 2017 – 2018, nếu có nguyện vọng nội trú Ký túc xá đến BÀN SỐ 4 để đăng ký nguyện vọng. Ban quản lý KTX – ĐSSV sẽ xem xét sắp xếp khi còn chỗ trống.

Danh sách sinh viên Y1 được xét nội trú ký túc xá:

Ký túc xá 15 tầng (Nam) click xem chi tiết

Ký túc xá 15 tầng (Nữ) click xem chi tiết

Ký túc xá E1 (Nam) click xem chi tiết

Ký túc xá E1 (Nữ) click xem chi tiết

 

Ban QL KTX-ĐSSV

Các tin khác: