Học bổng

Thông báo xét Học bổng Merro lần thứ nhất năm học 2017-2018

05-09-2017

Tổ chức Merro sẽ trao 02 suất học bổng (120,000 JPY/suất/năm) cho các lớp sinh viên các khối Y2 đến Y6 năm học 2017 - 2018 trong cả khóa học.

Chi tiết thông báo mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: