Lịch học

Thời khoá biểu Khối Y1 năm học 2017-2018

08-09-2017

Phòng QLĐTĐH xin gửi đến các Đơn vị trong toàn Trường và các em sinh viên Thời khoá biểu khối Y1 năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: