Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc làm thủ tục cho Học viên có nguyện vọng nội trú KTX năm 2017

12-09-2017

Căn cứ theo kế hoạch nhập học của Học viên Sau đại học năm 2017. Ban quản lý KTX – ĐSSV thông báo cho Học viên Sau đại học có nguyện vọng nội trú KTX Đại học Y Hà Nội:

I. ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ

1. Số chỗ ở dự kiến

a. KTX 15 tầng:

Loại phòng: 5 giường tầng = 10 người/ phòng: 400.000 đồng/ người/ tháng.

Số chỗ:            Nam: 150.         -           Nữ: 150.

b. KTX E2, E3:

Loại phòng: 4 giường tầng = 8 người/ phòng: 300.000 đồng/ người/ tháng.

Số chỗ:            Nam: 140.         -           Nữ: 140.

2. Đăng ký nguyện vọng:

Học viên Sau đại học nhập học năm 2017 cho nhu cầu nội trú KTX, đề nghị đăng ký nguyện vọng nội trú KTX Đại học Y Hà Nội tại biểu mẫu “Danh sách Học viên đăng ký nguyện vọng nội trú KTX năm 2017” trên website: http://www.hmu.edu.vn.

Thời gian đăng ký: đến ngày 10/10/2017.

Lưu ý: Ban quản lý KTX – ĐSSV chỉ làm thủ tục cho Học viên đã đăng ký nguyện vọng nội trú KTX trong thời gian đăng ký trên.

II. LÀM THỦ TỤC NỘI TRÚ KTX

1. Học viên đã đăng ký nguyện vọng nội trú KTX năm 2017:

Làm thủ tục tại: Phòng 103KTX 15 tầng Đại học Y Hà Nội.

Nộp: 01 giấy báo nhập học, 01 giấy photocopy chứng minh nhân dân, 01 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên mặt sau), 01 giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Ban quản lý KTX - ĐSSV sẽ phát 01 Đơn xin nội trú KTX đã có chữ ký duyệt vào phòng.

2. Điền thông tin, dán 01 ảnh (ảnh 3x4 ghi rõ họ tên mặt sau) vào Đơn xin nội trú KTX.

3. Nộp tiền nội trú KTX tại phòng Tài chính Kế toán (nhà A1).

KTX 15 tầng: 400.000 đồng/tháng/Học viên x 5 tháng = 2.000.000 đồng/ Học viên.

KTX E2, E3: 300.000 đồng/tháng/Học viên x 5 tháng = 1.500.000 đồng/ Học viên.

4. Xuất trình biên lai nộp tiền nội trú KTX, nộp lại Đơn xin nội trú KTX.

Viết thông tin vào 02 Hợp đồng nội trú KTX (được phát).

Lấy chữ ký thứ 1 của Cán bộ quản lý hồ sơ Học viên: CV Nguyễn Tài Đăng.

Lấy chữ ký thứ 2nộp lại 01 Hợp đồng nội trú KTX cho Cán bộ quản lý Hợp đồng Học viên: CV Vũ Xuân Thịnh.

5. Xuất trình Hợp đồng nội trú KTX và làm thủ tục Đăng ký tạm trú dài hạn: nộp 01 bản sao giấy báo nhập học, 01 bản sao bản chứng minh nhân dân, 01 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên mặt sau). (CS Hoàng Thị Quỳnh Hương).

6. Nhận phòng ở nội trú KTX theo Hợp đồng đã ký theo chỉ dẫn.

Lưu ý: Hợp đồng nội trú KTX có giá trị khi có đủ 4 chữ ký của: Trưởng Ban quản lý KTX – ĐSSV, Cán bộ quản lý Hồ sơ, Cán bộ quản lý Hợp đồng và Học viên nội trú KTX. Trước khi hết thời gian nội trú ghi trên Hợp đồng, Học viên phải làm thủ tục Gia hạn Hợp đồng (nộp tiền ở tiếp) hoặc Thanh lý Hợp đồng (nếu chấm dứt Hợp đồng nội trú KTX) tại Ban quản lý KTX – ĐSSV.

Mời đăng ký theo form mẫu: https://goo.gl/forms/5NoZ6E3RyW1ktx2R2

Ban quản lý KTX – ĐSSV

Các tin khác: