Lịch thi

Lịch thi Tháng 10 - 2017

12-09-2017

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học thông báo lịch thi Tháng 10 - 2017 đến các đơn vị trong toàn trường và sinh viên các khối như sau:

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: