Học bổng

Thông báo xét Học bổng Daewoong lần thứ 4 năm học 2017 - 2018

14-09-2017

Quỹ học bổng Daewoong sẽ trao 15 suất học bổng trị giá 400USD/suất cho sinh viên các khối từ Y3 đến Y6 hệ Bác sĩ Đa khoa năm học 2017 - 2018.

Chi tiết thông báo mời tải file tại đây.

Hồ sơ đăng ký Học bổng Daewoong xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: