Lịch thi

Thông báo lịch thi tốt nghiệp của Cử nhân ĐIều dưỡng CTTT khoá 4 - năm 2017

26-09-2017

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học thông báo lịch thi tốt nghiệp của Cử nhân ĐIều dưỡng CTTT khoá 4 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: