Học bổng

Thông báo xét Học bổng Global Care lần thứ 4 năm học 2017 - 2018

28-09-2017

Quỹ học bổng Global Care sẽ trao 05 suất học bổng trị giá 7.000.000đ/suất cho sinh viên khối Y3 năm học 2017 - 2018 trong cả khóa học.

Chi tiết thông báo xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: