Tin tức -Truyền thông

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13

29-09-2017

Thực hiện Quyết định số 7262/QĐ-BYT ngày 09/12/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017, phòng Tuyên huấn triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kính mời quý vị xem chi tiết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: