Lịch thi

Thông báo lịch thi tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa khoá 2012-2018 và Cử nhân Y khoa khoá 2014-2018 năm 2018

06-10-2017

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học thông báo lịch thi tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa khoá 2012-2018 và Cử nhân Y khoa khoá 2014-2018 năm 2018 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: