Tin tức -Truyền thông

Thủ đô Hà Nội vinh danh 10 công dân ưu tú

09-10-2017

10 “Công dân Thủ đô ưu tú” trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị - an ninh quốc phòng - văn hóa - xã hội - thể thao… năm 2017

Kính mời quý vị xem chi tiết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: