Thông báo

Qui định về khoá luận tốt nghiệp năm 2017 - 2018

17-10-2017

Phòng Quản lý Đào tạo đại học thông báo qui định về khoá luận tốt nghiệp năm 2017 -2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội như sau:

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: