Học bổng

Thông báo xét Học bổng Cathay lần thứ 10 năm học 2017 - 2018

26-10-2017

Phối hợp với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tại công văn số 073/2017/CV ngày 20/10/2017 của Cathay Life về chương trình học bổng Cathay Life Insurance 2017. Phòng CTSV thông báo đến sinh viên Y1 năm học 2017 - 2018 những nội dung sau:

Chi tiết về chương trình học bổng Cathay Life Insurance 2017 xin mời tải file tại đây.

Thông báo về việc xét học bổng Cathay Life năm học 2017 - 2018 xin mời tải file tại đây.

Hồ sơ đăng ký học bổng Cathay

Phòng CTSV

Các tin khác: