Lịch thi

Lịch thi Tháng 12 - 2017

23-11-2017

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học thông báo lịch thi Tháng 12 - 2017 (Sửa đổi) đến các đơn vị trong toàn trường và sinh viên các khối như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: