Tin tức -Truyền thông

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2017

04-12-2017

Nhiều chính sách mới về hành chính, y tế, môi trường sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2017.

Kính mời quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: