Tuyển sinh

Kết quả phúc tra bài thi Tuyển sinh liên thông và Văn bằng 2 năm 2017

25-01-2018

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kết quả phúc tra bài thi Tuyển sinh liên thông và Văn bằng 2 năm 2017 như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Hội đồng tuyển sinh Trường

Các tin khác: