Liên thông VHVL

Danh sách thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng và Văn bằng 2 năm 2017

26-01-2018

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng và Văn bằng 2 năm 2017 như sau:

Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Điều dưỡng - Tải file

Danh sách thí sinh trúng tuyển Văn bằng 2 ngành Y học Dự phòng tốt nghiệp văn bằng 1 tại Trường Đại học Y Hà Nội - Tải file

Danh sách thí sinh trúng tuyển Văn bằng 2 ngành Y học Dự phòng tốt nghiệp văn bằng 1 tại Trường Đại học Y khác - Tải file

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Trường

Các tin khác: