Lịch thi

Thông báo lịch thi tháng 01 - 2018

30-01-2018

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học thông báo lịch thi Tháng 01 - 2018 đến các đơn vị trong toàn trường và sinh viên các khối như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm  - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: