Lịch thi

Thông báo lịch thi tháng 02 - 2018

30-01-2018

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học thông báo lịch thi Tháng 02 - 2018 đến các đơn vị trong toàn trường và sinh viên các khối như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: