Học viên - Sinh viên

Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

02-02-2018

Thời gian thu học phí học kỳ 2 từ ngày 26/02/2018 đến ngày 29/03/2018.

Hình thức thu học phí: Thu qua ngân hàng (VietinBank, Agribank, Vietcombank)

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: