Thông báo

Thông báo điểm thi tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng liên thông, Bác sỹ Y học Dự phòng liên thông và Văn bằng 2 năm 2018

08-02-2018

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo điểm thi tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng liên thông, Cử nhân YTCC liên thông, Bác sỹ Y học Dự phòng liên thông và Văn bằng 2 - YHDP năm 2018 như sau:

Bác sỹ YHDP liên thông VLVH khóa 2013 - 2018 - Tải file

Cử nhân Điều dưỡng liên thông VLVH khóa 2014 -2018 - Tải file

Cử nhân YTCC liên thông VLVH khóa 2014 - 2018 - Tải file

Bác sỹ YHDP (hệ văn bằng 2) khóa 2014 - 2018 - Tải file

Các tin khác: