Học viên - Sinh viên

Thông báo giao lưu trực tuyến năm 2018

02-03-2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động chủ yếu năm 2018, Ban Giám Hiệu Nhà trường tổ chức giao lưu trực tuyến với sinh viên, học viên toàn trường.

Thời gian: Từ 19h00' đến 21h00' thứ Tư ngày 07/03/2018.

Hệ thống bắt đầu nhận câu hỏi tại đây từ 00h ngày 02/03/2018 và sẽ đóng lại vào hồi 21h00' ngày 07/03/2018.

Đề nghị tất cả các sinh viên, học viên trong toàn trường quan tâm đặt câu hỏi trong thời gian nói trên./.

http://hmu.edu.vn/news/tID4811_Giao-luu-truc-tuyen-ngay-732018.html

Phòng CTSV

Các tin khác: