Học viên - Sinh viên

Nội dung giao lưu trực tuyến với học viên và sinh viên Nhà trưởng

07-03-2018

Từ 19h-21h ngày 7/3/2018 . Ban giám hiệu và các đơn vị của Nhà trường đã tiếp nhận các câu hỏi của sinh viên và học viên của trường

Để theo dõi nội dung buổi giao lưu này xin vui lòng click vào đường link dưới đây.  Xem nội dung giao lưu 

 

ĐHYHN

Các tin khác: