Thông báo

Quy định thi tốt nghiệp Cử nhân Y khoa khoá 2014 - 2018

07-03-2018

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về quy định thi tốt nghiệp Cử nhân Y khoa khoá 2014 - 2018 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: