Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội

16-03-2018

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Hà Nội với nhiệm vụ chính là cấp cứu và vận chuyển cấp cứu người bệnh. Để đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng cho phát triển hệ thống cấp cứu và vận chuyển cấp cứu, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân lực vào làm việc tại các đơn vị.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: