Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Than - Khoáng sản

19-03-2018

Bệnh viện Than - Khoáng sản là Bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Bệnh viện được Tập đoàn đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn Bệnh viện đa khoa quy mô 200 giường bệnh chất lượng cao. Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng lao động chuyên môn.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: