Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

20-03-2018

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình là bệnh viện Đa khoa tư nhân đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Hiện tại, Bệnh viện đang đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại, mở rộng thêm các khoa (phòng), xây dựng mô hình Khách sạn - Bệnh viện. Vì vậy, Bệnh viện cần tuyển thêm 20 Bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy các Trường đại học Y: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên để làm các chuyên khoa.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: