Học bổng

Thông báo xét Học bổng Mitsubishi lần thứ 12 năm học 2017-2018

05-04-2018

Năm học 2017-2018, Quỹ học bổng Mitsubishi Corporation sẽ trao 60 suất "Học bổng Quốc tế của Công ty Mitsubishi Corporation" trị giá 3.000.000đ/suất cho sinh viên đạt kết quả cao trong học tập.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: