Học viên - Sinh viên

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

08-01-2018

Trình độ đào tạo: Đại học

Danh sách chi tiết xin mời tải file tại đây.

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Vũ Minh Tuấn - Phòng CTSV

Điện thoại: 0904929862

Email: vuminhtuan@hmu.edu.vn

Phòng CTSV

Các tin khác: