Tin tức -Truyền thông

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

09-05-2018

(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 07/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội.

Kính mời quý vị xem chi tiết bài viết:

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII Tại đây.

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: