Học bổng

Thông báo xét Học bổng Pfizer lần thứ 14 năm học 2017-2018

16-05-2018

Quỹ học bổng Pfizer sẽ trao 05 suất học bổng trị giá 1000USD/suất cho sinh viên các khối từ Y2 đến Y6 Hệ Bác sĩ Đa khoa.

Phòng CTSV thông báo để các khối xét chọn theo tiêu chí sau: xin mời tải file

Phòng CTSV

Các tin khác: