Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh của Điều dưỡng liên thông học tại phân hiệu Thanh Hóa năm 2018

17-05-2018

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch Tuyển sinh Liên thông ngành Điều dưỡng hình thức Vừa làm vừa học tại Phân hiệu Thanh Hóa năm 2018 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác: