Học viên - Sinh viên

Thông báo về việc Nghỉ hè của sinh viên, học viên năm học 2017-2018

01-06-2018

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập đại học năm học 2017-2018 số 1164/ĐHYHN-QLĐTĐH ngày 23/7/2018, thời gian nghỉ hè của sinh viên, học viên từ ngày 25/6/2018 đến ngày 05/8/2018.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: