Tin tức -Truyền thông

70 năm vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

11-06-2018

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” chứa đựng những tưởng lớn về thi đua yêu nước có ý nghĩa chỉ dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng trong tình hình hiện nay.

Nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Kính mời quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: