Tin tức -Truyền thông

Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam (tiếp theo)

18-06-2018

Thực hiện Kế hoạch số 362 - KH/BTGĐU của Đảng ủy trường Đại học Y Hà Nội về việc "Tuyên truyền về biển, đảo năm 2018".

Luật Biển số 18/2012/QH13, ngày 21/6/2012 của Quốc hội, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Kính mời quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: