Tin tức -Truyền thông

Tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng.

28-06-2018

Phòng Tuyên huấn xin gửi tới quý độc giả loạt bài viết về công tác phòng, chống tham nhũng.

Công tác phòng, chống tham nhũng cần chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả cao hơn Tại đây.

Tổng Bí thư: Xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng" Tại đây.

Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng Tại đây.

Phòng, chống tham nhũng: Những bài học lịch sử và hành động của chúng ta hôm nay Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: