Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của Bệnh viện Tim Hà Nội

03-07-2018

Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I, đơn vị chuyên khoa đầu ngành Tim mạch của thành phố Hà Nội, là Bệnh viện hạt nhân chuyên ngành Tim mạch của Bộ Y tế. Để đáp ứng nhu cầu về cán bộ có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân tim mạch, Bệnh viện Tim Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng Cử nhân điều dưỡng đã có bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong thời gian chờ cấp bằng)

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Hồ sơ tuyển dụng xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: