Học bổng

Thông báo Học bổng Vallet

04-07-2018

Tổ chức khoa học và giáo dục Gặp gỡ Việt Nam sẽ tổ chức trao học bổng Vallet năm 2018 cho những sinh viên và học viên sau đại học xuất sắc năm học 2018 của các trường Đại học/ VIện nghiên cứu Khoa học tự nhiên và Y học.

Lễ Trao học bổng sẽ được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày 24 tháng 8 năm 2018.

Tiêu chí xét học bổng và hồ sơ cần nộp xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: