Học viên - Sinh viên

Lịch Học tập Tuần sinh hoạt Công dân HSSV năm học 2018 - 2019 dành cho các khối từ Y2 đến Y6

03-08-2018

Căn cứ Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 - 2019; Phòng CTSV xây dựng lịch học tập cho sinh viên các khối từ Y2 đến Y6 như sau:

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Để thuận tiện cho việc sử dụng đường truyền trực tuyến "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018 2019 từ ngày 07/8/2018 đến ngày 11/8/2018 được tổ chức tại các giảng đường 201, 202 và 301 nhà B4 mới.

Đề nghị các lớp sinh viên lưu ý thực hiện.

Thường trực Ban tổ chức: ThS. Bùi Thị Huyền Ngân. ĐT: 0912837258 hoặc số nội bộ: 3167.

Phòng CTSV

Các tin khác: